شما چه ویژگی روانی را در خود قویتر می بینید(نظم،خلاقیت،قدرت و...) شما چه ویژگی روانی را در خود قویتر می بینید(نظم،خلاقیت،قدرت و…)

شما چه ویژگی روانی را در خود قوی تر می بینید ؟؟ ( نظم, خلاقیت, قدرت و ...)   با نگاهی به کتاب انواع مردان   آنیموس اولین انرژی مردانه ای که باهاش آشنا میشیم انرژیه مردانه یا آنیموس , وجوهی هستن که هم در مردان هستن هم در زن ها! بخش مردانه ای درون زنان رو ...

rs79-چگونه شکل گیری ساختار روانی ما در کودکی سبب انتخاب های سرنوشت ساز امروز ما میشود...؟ چگونه شکل گیری ساختار روانی ما در کودکی سبب انتخاب های سرنوشت ساز امروز ما میشود…؟

با کارنیل همراه باشید تا بدانید چگونه شکل گیری ساختار روانی ما در کودکی سبب انتخاب های سرنوشت ساز امروز ما میشود.  

تفسیر آزمون باورهای ارتباطی غیرمنطقی در رابطه زناشویی

توجه: این تفسیر  بر اساس آزمون باورهای ارتباطی غیرمنطقی در رابطه زناشویی است، اگر ازمون نداده اید ابتدا در آزمون باورهای ارتباطی غیرمنطقی در رابطه زناشویی شرکت کنید و سپس به مطالعه تفسیر خود بپردازید 1 باور به تخریب کنندگی اختلاف نظر و مخالفت بین همسران  اگر دراین باور قوی هستی، تحمل ...

تفسیر آزمون شخصیت گلدبرگ

توجه: این تفسیر شخصیت بر اساس آزمون گلدبرگ بدست امده است، اگر شخصیت خود را نمیدانید ابتدا در آزمون گلدبرگ شرکت کنید و سپس به مطالعه تفسیر شخصیت خود بپردازید. آزمون شخصیت گلدبرگ یکی از جامع ترین و معروف ترین آزمون های ارزیابی شخصیت است. این آزمون  شامل ۵۰ سوال است ...

تفسیر شخصیت ISFP در آزمون MBTI

توجه: این تفسیر شخصیت بر اساس آزمون ام بی تی آی بدست امده است، اگر شخصیت خود را نمیدانید ابتدا در آزمون MBTI شرکت کنید و سپس به مطالعه تفسیر شخصیت خود بپردازید   ISFP درون گرا↔حسی↔احساسی↔ملاحظه کننده هنرمند: هدایا هر چند ناقابل، شما را خوشحال می نکند ویژگی های شخصیتی شما: راحت و دوست داشتنی آرام، ...

تفسیر شخصیت ISTP در آزمون MBTI

توجه: این تفسیر شخصیت بر اساس آزمون ام بی تی آی بدست امده است، اگر شخصیت خود را نمیدانید ابتدا در آزمون MBTI شرکت کنید و سپس به مطالعه تفسیر شخصیت خود بپردازید   ISTP درون گرا↔حسی↔فکری↔ملاحظه کننده صنعت گر: با امکانات موجود بهترین کار را انجام می دهم ویژگی های شخصیتی شما: رک، صریح، صادق ...

تفسیر شخصیت  ISTJ در آزمون MBTI

توجه: این تفسیر شخصیت بر اساس آزمون ام بی تی آی بدست امده است، اگر شخصیت خود را نمیدانید ابتدا در آزمون MBTI شرکت کنید و سپس به مطالعه تفسیر شخصیت خود بپردازید  ISTJ درون گرا ↔حسی↔فکری↔داوری کننده آزمایشگر: عجله نکنید، ولی درست انجام دهید ویژگی های شخصیتی شما: به شدت با ثبات، متعهد، مسئول ...

تفسیر شخصیت ISFJ در آزمون MBTI

توجه: این تفسیر شخصیت بر اساس آزمون ام بی تی آی بدست امده است، اگر شخصیت خود را نمیدانید ابتدا در آزمون MBTI شرکت کنید و سپس به مطالعه تفسیر شخصیت خود بپردازید   ISFJ درون گرا↔حسی↔احساسی↔داوری کننده حامی: انجام وظیفه، افتخار من است ویژگی های شخصیتی شما: وفادار، قابل اتکا، پایبند و مهربان دقیق، متعهد، مسئول ...

تفسیر شخصیت INTP در آزمون MBTI

توجه: این تفسیر شخصیت بر اساس آزمون ام بی تی آی بدست امده است، اگر شخصیت خود را نمیدانید ابتدا در آزمون MBTI شرکت کنید و سپس به مطالعه تفسیر شخصیت خود بپردازید  INTP درونگرا ↔شمی↔فکری↔ملاحظه کننده مهندس: نبوغ در حل مسئله ویژگی های شخصیتی شما: متفکر، منعطف و خلاق و دارای توامنمندی حل مسئله ...

تفسیر شخصیت INTJ در آزمون MBTI

توجه: این تفسیر شخصیت بر اساس آزمون ام بی تی آی بدست امده است، اگر شخصیت خود را نمیدانید ابتدا در آزمون MBTI شرکت کنید و سپس به مطالعه تفسیر شخصیت خود بپردازید  INTJ درونگرا↔ شمی↔فکری↔داروی کننده معمار: شایستگی + استقلال = کمال ویژگی های شخصیتی شما: مستقل با انگیزه و کمال طلب به باورها و ...

تفسیر شخصیت INFP در آزمون MBTI

توجه: این تفسیر شخصیت بر اساس آزمون ام بی تی آی بدست امده است، اگر شخصیت خود را نمیدانید ابتدا در آزمون MBTI شرکت کنید و سپس به مطالعه تفسیر شخصیت خود بپردازید INFP درونگرا ↔شمی↔احساسی↔ملاحظه کننده رویاپرداز: آرام و پر احساس ویژگی های شخصیتی شما: حساس، آرمان گرا، صمیمی و وفادار از خودتان انتظارات بالایی ...

تفسیر شخصیت INFJ در آزمون MBTI

توجه: این تفسیر شخصیت بر اساس آزمون ام بی تی آی بدست امده است، اگر شخصیت خود را نمیدانید ابتدا در آزمون MBTI شرکت کنید و سپس به مطالعه تفسیر شخصیت خود بپردازید   INFJ درونگرا ↔شمی↔احساسی↔داوری کننده مدافع: تسریع کننده تغییرات مثبت ویژگی های شخصیتی شما: مستقل، متفکر و اندیشمند، همراه با احساسات قوی اصول ...

تفسیر شخصیت ESTP در آزمون MBTI

توجه: این تفسیر شخصیت بر اساس آزمون ام بی تی آی بدست امده است، اگر شخصیت خود را نمیدانید ابتدا در آزمون MBTI شرکت کنید و سپس به مطالعه تفسیر شخصیت خود بپردازید ESTP رونگرا ↔حسی↔فکری↔ملاحظه کننده متقاعد کننده: بیایید مشغول شویم ویژگی های شخصیتی شما: شاد، فعال، سهل انگار، و خودجوش هرگز برای چیزی نگران ...

تفسیر شخصیت ESFP در آزمون MBTI

توجه: این تفسیر شخصیت بر اساس آزمون ام بی تی آی بدست امده است، اگر شخصیت خود را نمیدانید ابتدا در آزمون MBTI شرکت کنید و سپس به مطالعه تفسیر شخصیت خود بپردازید    ESFP برونگرا↔ حسی↔احساسی↔ملاحظه کننده مجری هنری: نگران نباشید، شاد باشید ویژگی های شخصیتی شما: بانمک، جذاب، شاد و با نشاط میل شدید به ...

تفسیر شخصیت ESTJ در آزمون MBTI

توجه: این تفسیر شخصیت بر اساس آزمون ام بی تی آی بدست امده است، اگر شخصیت خود را نمیدانید ابتدا در آزمون MBTI شرکت کنید و سپس به مطالعه تفسیر شخصیت خود بپردازید ESTJ برونگرا↔ حسی↔فکری↔داوری کننده مدیر اجرایی: اهل تجارت و کسب و کار ویژگی های شخصیتی شما: در جرای نقشه ها وبرنامه ها ...