چگونه دررسانه های اجتماعی جلب توجه کنیم؟

25 ژوئن 2017 بدون دیدگاه

تهیه ویدئو های آموزشی و انگیزشی کارنیل

همونطور که حتما میدونید امروزه یکی از مهم ترین روش های موفقیت در کسب و کار از طریق شبکه های اجتماعی می باشد.پس با الکس اهانین آشنابشید،کسی که  شبکه خبری اجتماعی Redditرو تاسیس کرد.

دراین فیلم الکس با ذکرمثال جذاب صلح سبزتوضیح میده که چگونه می توان در رسانه های اجتماعی جلب توجه کرد و در آخر به این نتیجه جالب می رسد که برای موفق شدن باید صادق و جلوداربود و کنترل سختگیرانه کمتری نسبت به خود داشت.

ارسال این مطلب به تلگرام

telegram