گفتگو با بهنود الله وردی نیک برند شخصی: گفتگو با بهنود الله وردی نیک

در گفتگو با بهنود الله وردی نیک ، بنیانگذار مدل انحصاری بانیک، در مورد برند شخصی صحبت می کنیم. اینکه چطور با دیگران ارتباط برقرار کنیم تا برند ما جا بیافتد و هویت ارزشمندی از خود در جامعه درست کنیم. برای برند شخصی یک امر مهم است که بااید آن را ...