گاهی از طولانی بودن مسیر خسته میشی گاهی از طولانی بودن مسیر خسته میشی

???......... ?میدونم ? گاهی از طولانی بودن مسیر خسته میشی یا ?از طعنه های دوست هات یا ?از مسخره شدن یا شاید هم ?میترسی یا شاید هم ?شک میکنی ? که شاید مسیرم درست نباشه هدف مال من نباشه یا ?شاید خیلی زود هست واس من یا ?شاید دیگه دیر شده ?ولی رفیق ?تویی که صدام رو میشنوی ?تویی که داری الان به رو یاهات فک میکنی ?تویی که ...

بهم ثابت کن که قهرمانی بهم ثابت کن که قهرمانی

?هی رفیق میشنوی رویاها رو میگم دارند صدات میکنن با خوابیدن حال نداشتن بهانه آوردن رویا هات رو خفه نکن تو متفاوتی فقط کافی باور کنی که مال تو اند فقط کافی که بخوای تازه اون موقع میفهمی چه قدرت ای داری تو هیچ وقت تنها نیستی اگه هدفمندی اگه داری تلاش میکنی بدون دنیا دوس ات داره و زودتر از انچه فک میکنی تو رو ...

علی جان ایبرا جیمف بنیانگذارامپراتوری معدن یوراسیان

  علی جان ایبرا جیمف بنیانگذارامپراتوری معدن یوراسیان   علی جان ایبراجیمف یکی دیگر ازگروه سه نفره بنیانگذاران امپراتوری معدن  فلزات درقزاقستان است که درسال2010 به ثروت3/3میلیاردلار درجایگاه دویست وهشتادوهفتم ثروتمندان فهرست مجله فوربزقرارگرفت. اوبه همراه دو شریک دیگرش ،  پاتوخ شودیف  والکساندرماشکویچ  یک  گروه  سه نفره ایجاد کردند واز طریق معاملات  در مواد معدنی ...

رونالدو وین برکل میلیاردرسوپرمارکت ها

  رونالدو وین برکل میلیاردرسوپرمارکت ها   رونالد وین برکل در12 نوامبر سال1952درپومونا درکالیفرنیامتولدشد. رونالدوبرکل اولین بار در13 سالگی به عنوان یک وردست درمغازه خواربارفروشی پدرش واردکارشد.اوتحصیلات خود را تاپایان دوره دبیرستان ادامه داد  اما کمی پس از ورود به کالج تحصیلات خودرارهاکرد و بنگاهی به نام شرکت های یوکایپا را راه اندازی کرد.این ...

گرندهی مالیکار جونارائو میلیاردرهندی،مالک تیم لپورپول

  گرندهی مالیکار جونارائو میلیاردرهندی،مالک تیم لپورپول   گرندهی مالیکارجونا رائودر 14  دسامبرسال 1950دررجام درناحیه سریکاکولام آندهراپرداش درهندوستان به دنیاآمد.رائوازدانشگاه اندهرامدرک کارشناسی دریافت کرده است. اودر آغاز کارتجارت کنف هندی یا جوت را انتخاب کرد. گرندهی مالیکاروجونا رائودرسال1978گروه *جی. آر.ام * را تاسیس کرد.اواین گروه راگسترش دادوآن رابه یک شرکت بزرگ درزمینه انرژی وتوسعه زیر ...

من قبول ات دارم

می دانم درونه کسی یک کارافرین مخفی شده است.می دانم همه ی ما در قلب مان یک کار افرین هستیم.کار افرینی در روح ،قلب و رویاهای ماست.درخون ماست.ولی این را هم می دانم که راه انداختن یک کسب و کار،ایده ی ترسناکی ست.انقدر که میلیونها نفر حتی از امتحان کردن ...

حسن ختام

چند ماه پیش یکی از دوستان قدیمی بچگی ام ازمنطقه ی خلیج سن فرانسیسکو برای کاری امده بود شهر و از من پرسید ایا میتوانم با او صبحانه بخورم یا نه؟ما یک  می خواست دیداری تازه  کنیم.ولی در ضمن به چند توصیه هم احتیاج داشت .به ترک شغل اش درشرکتی ...

دنبال برتری تان باشید

برای  اولین بار جیم ران نکته و هدف اصلی زندگی رابه من یاد داد. گفت:  هدف این ماجرا جوی بزرگ بشری ، پرباری وتلاش  برای ارتقای کامل تمام توانائیی های انسان است. این است که ببینید بااستفاده از هرچه به شما اعطا شده ، به چه درجه ای  می توایند ...

فراموش نکنید چرا

کسب و کار ،تغییر تان خواهد داد. نمی توانید قطار وحشت کار افرینی را هدایت  کنید وتغییر نکنید .شخصی که مضطربانه در باجه ی بلیت فروشی ایستاده بود، هیچ وقت با کسی که از قطار وحشت پیاده  می شود ،یکی نیست . شمابا هوش ترخواهید شد.توانا تر . اعتماد به نفس بیشتر ...

هیچ حسرتی

جف بزوس ان قدر باهوش بودکه بااستفاده ازچارچوبی برای به حداقل رساندن حسرتها،تصمیم اش راعملی کرد، چون اخر کار،مابه حسرتهای مان فکرخواهیم کرد. کارل پیلمر ، استاد دانشگاه کورنل ، با بیش ازهزار امریکایی سالمند باسوابق گوناگون اقتصادی ،تحصیلی وشغلی مصاحبه کرد و ازان ها خواست باارزشترین درسهای زندگی راکه اموخته ...

به خودتان اعتماد کنید

 مردی بود که شغلی رویایی در وال استریت با درامد بالاداشت.زندگی اش زندگی قدرتمندانه ،سریع ومطلوب یک نیویورکی موفق بود.یک روزایده ای برای یک کسب وکار به ذهن اش رسید.یک شغل عالی داشت وترک کردن اش خطر ناک به نظر می رسید.مطمئنایک کسب وکارجدید منافعی راکه درشغل  فعلی اش داشت، ...

کار درست رابکنید

می دانم که حفظ اولویت ها با وجود راههایی که مسیر تان راسریع تروهیجان انگیز تر  می کنند،چه قدرسخت است.وقتی نفس های داغ جاه طلبی راروی گردن تان حس  می کنید، سراخ دعاراگم کردن خیلی راحت خواهد بود. وقتی جاه طلبی می خواهد من رابه وضعیت بهتری برساند و پیشنهادهایی به ...

ازآخر شروع کنید

 چه طورمی توانید آن نکته راپیدا کنید تاسوراخ دعارا گم نکنید ؟چه طور می توانید مطمئن  شویدجاه  طلبی تان اززندگی نمی اندازدتان  وبدون آرزوباقی نمی گذاردتان؟جواب چیست؟ازآخر شروع کنید ومسیر رابر عکس بروید. تصورکنید فردا صبح از خواب  بیدار شده اید ، یک فنجان قهوه تان را نوشیده اید  روزنامه راباز ...

سوراخ دعا راگم نکن

مربی زندگی ام پدرم ،مربی فوتبال اش دردانشگاه  ایالتی کالیفرنیا بود.پدرم درکل زندگی ،صدای اش می زد مربی.مربی دریک شهر مختص کشاورزی درایالت آرکانزانس بزرگ شده بود وهشت  خواهر وبردار داشت.او درشرایطی که فقر مطلق راتجربه میکردند ، پیشرفت کرد واولین مثال از یک آدم خودساخته شد.بعدازمربیگری فوتبال رفت سراغ ...

سوراخ دعا راگم نکن *

آندره آغاسی ، صاحب مدال طلای المپیک وبرنده ی هشت دوره ی مسابقات گرند اسلم ،یکی از بهترین تنیسورهای تاریخ است .ازشانزده سالگی که بازیکنی حرفه ای شد تا اواخرحرفه ی شگفت انگیز وموفق اش ، سلطان ورزش بود  .فقط یک روز  ورزشکار نیست ،مشهور هم هست . اگر کل ...