چگونه از پیام عمل تان استفاده کنید

9 فوریه 2016 بدون دیدگاه

imagesششش
شما سرچشمه تمامی احساسات خود هستید و در هر لحظه قادرید تا آن ها را بیافرینید یا تغییر دهید
پس چرا چنین نمی کنیم؟ برای بیشتر ما داشتن حس بد طبیعی است اما برای داشتن حس خوب باید دلیلی داشته باشیم برای ایکه احساس خوبی داشته باشید بهانه ای نیاز ندارید همین حالا می توانید تصمیم بگیرید که احساس خوبی داشته باشید تنها به این دلیل که زنده اید و اراده آن را دارید نباید منتظر چیزی یا کسی ماند!
بهترین شیوه برخورد با احساسات منفی چیست؟در این رابطه چندین روش متداول اما ناکارآمد وجود دارد می توانید احساسات خود را نادیده بگیرید که البته از میان نمی روند می توانید آنها را سرکوب کنید اما به طریقی دیگر خود را بروز می دهند.می توانید احساسات منفی را بر خود روا بدانید و به حال خود تاسف بخورید اما این چیزی را بهتر نخواهد کرد می توانید با آن ها به رقابت برخیزید و به خود بگویید:«خیال می کنی که احساس بدی هستی ؟من حتی احساسی بدتر از این را هم دارم!»
البته،عاقلانه ترین روش در برخورد با احساسات منفی،دگرگون کردن آنهاست این امر از طریق برخورد موثر با موقعیت،یافتن راه حل،درس گرفتن از احساسات و بکارگیر آن در جهت بهبود زندگی خود و اطرافیان تان محقق می شود
احساساتی را که در دمت شما هستند درک کنید.آن دسته از احساساتی که زمانی آن ها را منفی مدا می کردید در واقع همچون پیام هایی هستند که شما را به عمل فرا می خوانند مثا اگر احساس ناامیدی می کنید به این دلیل است که شما عقیده دارید اوضاع می توانست بهتر از این باشد اما این گونه نشده است این پیامی است به شما می گوید حالا باید کاری کنی که اوضاع بهتر شود
این احساس منفی در واقع موهبت است به شرطی که از آن به گونه ای موثر استفاده کنید
از این پس هر موقع به آن چیزی که برحسب عادت آن را احساس منفی می نامی فکر کردی به آن به عنوان پیامی برای عمل کردن یا به اختصار پیام عمل بنگر
۳۶۵گام بزرگ رای موفقیت – آنتونی رابینز

ارسال این مطلب به تلگرام

telegram
برچسب ها :