بیزینس کوچینگ کارنیل

نقشه راه موفقیت کارنیل

ثبت نام در بیزینس کوچینگ کارنیل ورود به شبكه تلگرام كارنيل
تغییر نگرش تغییر نگرش: کلمه ای برای تغییر تمام زندگی

تغییر نگرش چی هست و چه الزامی به انجام دادنش هست. این تغییر در جهت مثبت باعث میشه ما تبدیل به یک درصد افراد خاص حیطه ی خودمون تبدیل بشیم. اونهایی که موفقیت ها بزرگ به دست آوردن هرگز گذشته ی ساده ای نداشتن. به نظر شما بهترین راه موفقیت چیه؟؟؟دوست ...