کارنیل لایف

نقشه راه موفقیت کارنیل

نویسنده مدرسه کارنیل شو ورود به شبكه تلگرام كارنيل
معرفی ایده (دکتر علی اصغر جهانگیری)

صحبت من با شما همه ایرانی هاست، برای هر ایرانی، در هر سنی، با هر سوادی، در هر جایی که بتونیم کسب و کار، درآمد و اشتغال ایجاد کنیم.