کارنیل لایف

نقشه راه موفقیت کارنیل

نویسنده مدرسه کارنیل شو ورود به شبكه تلگرام كارنيل
چگونه می توانیم یک زندگی خانوادگی خوب داشته باشیم؟

با کارنیل همراه باشید تا بدانید چگونه می توانیم یک زندگی خانوادگی خوب داشته باشیم؟ برخلاف آن تصویر بی عیب و نقصی که همیشه از خانواده ها به صورت اغراق آمیز در تلویزیون، پوسترها و تابلوهای تبلیغاتی به چشم می خورد و جدا از تمام لبخند ها و خنده ها، پیچیدگی ...

چگونه می توانیم در رابطه مان همسر بهتری شویم؟

با کارنیل همراه باشید تا دریابید چگونه می توانیم در رابطه مان همسر بهتری شویم؟   زندگی مشترک مسیر پر و پیچ خمی در زندگی ست و برای موفقیت در آن باید مهارت هایش را آموخت   ممکن است در زندگی تان کسی را دوست داشته باشید و به او اهمیت بدهید و حتی ...