کارنیل لایف

نقشه راه موفقیت کارنیل

نویسنده مدرسه کارنیل شو ورود به شبكه تلگرام كارنيل
چرا امریکا اینقدر ثروتمند است؟

ماجرا از اینجا شروع شد که :چند روز پیش پسرم به من خبر داد به خاطر عید شکر گزاری، یک هفته مدارس تعطیل است. عید شکر گزاری، یکی از بزرگترین اعیادِ مردم آمریکا است. سال ها پیش مردمی که برای اولین بار به این کشور مهاجرت کردند، در پایان فصلِ ...