مسیر پیش رو

28 سپتامبر 2016 بدون دیدگاه
۰

قطار وحشت کارافرینی مثل خیلی دیگر از مسیرها باهیجان و انتظارات زیادی شروع می شود. شماخیلی مثبت هستید.هیجان زده اید و خیلی هم مشتاق .

ایمنی صندلی تان راچک می کنید.

بالبخندی بزرگ به خانواده و دوستان تان نگاه می کنید.

و با احساسی شدید حرکت شروع میشود.

چند لحظه ی اول مسیر ،قطار وحشت باهیجان طی می شود. به تدریج بالا وبالاترمی روید. لحظه به لحظه مقاومت خوتان را می برید بالا و دیدتان بازترمی شود. دورتر و دورتر را می بینید و قبل از آن که به اولین قله برسید ،در موردآینده تان برنامه ریزی می کنید.

بعد سقوط می کنید . مسیری که اول باحرکتی آرام،یکنواخت  و قابل پیش بینی طی می شد ،تبدیل می شود به سقوطی کشنده .اولین پیچ غیر منتظره باعث می شود سرتان بخورد به پشت صندلی.ناگهان می بینید که سر و ته شده اید و حالت تهوع دارید. جلوی روی تان یک  پیچ تند می بینید وحتی بعید می دانید که ازاین مسیرجان سالم به درببرید. دیگر کمترلذت می برید وحتی نمی خواهید باردیگرتکرارش کنید. می گویید کاش هیچ وقت سواراین قطارنشده بودید.

وناگهان بدترمیشود.

بدون هیچ هشداری،مسیر، تیره و تار می شود. حالاحتی نمی توانید پیش بینی کنید که چی درانتظارتان است. ضربه می خورید . شدید تکان می خورید . پرتاب می شوید به جلو . بدون هیچ هشداری، مسیر برعکس می شود . هر چاله ای شوک آوراست .

بعد فکر می کنید دیگر نمی توانید تحمل کنید، حرکت آرام می شود و نور آفتاب به صورتان می تابد . مسیر قطار تمام شده است. ترس تان جای اش رامی دهد به سیلی از هیجان و شادی. از پس این مسیر برآمده اید.

قطار وحشت کار آفرینی مسیر را نمی رود . هم هیجان انگیز است  ،هم واقعا” ترسناک . طی کردن موفقیت آمیزش یکی از عالیترین احساسات زندگی رابه شما می بخشد. ولی باید در طول راه با ترس، نداشتن اطمئنان ، ناامیدی  و نارضایتی ومشکلات دیگر بجنگید . وسوسه می شوید مسیر را ترک کنید.

این کار نکنید.

چون فقط یک چیز در این مسیر معلوم است . اگر مسیر را ترک کنید،به آخرش نمی رسید.

در کسب وکارفقط یک موضوع مشخص وجود دارد : نمی توانید با ترک آن به موفقیت برسید.

وقتی  مردم دوست تان ندارند،بدانید در مسیر درستی هستید . وقتی شکست می خورید بدانید این مشکل هم می گذرد و باعث  قدرتمندی تان میشود. وقتی بقیه به شما می خندند، همرا ه شان بخندید چون احتمالا”پابه پای تان گریه نخواهند کرد.دیوانگی ذاتی را با آغوش باز بپذیرید ، موفقیت تان را پیداکنید ، در روزهای تیره و تار شجاع باشید و بدانید آن معدود روزهای خوب ، >> واقعا” معرکه اند<<

این کار بکنید و بدانید تصمیم تان برای قدم گذاشتن داخل قطار  و شروع این مسیر، خیلی خوشحال خواهیدشد

 

دیوانگان ثروت ساز – دارن هاردی

۰
ارسال این مطلب به تلگرام

telegram
برچسب ها :