خنده

18 ژوئن 2016 بدون دیدگاه
۱

زندگی کوتاه است،
قواعد را بشکن ،
سریع فراموش کن ،
به آرامی ببوس ،
واقعاً عاشق باش ،
بدون محدودیت بخند ،
و هیچ چیزی که باعث خنده ات???
میگردد را رد نکن .?

?تحول در زندگی،کارنیل. l

۱
ارسال این مطلب به تلگرام

telegram